Regulamin
 
 
 
1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe ( doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego)  w celu noclegu lub wypoczynku wynajmującego                                                                             
Zameldowanie w agroturystyce możliwe jest w godzinach 14.00 - 20.00, a po godzinie 20.00 wyłącznie po uprzednim ustaleniu. Brak kontaktu do godziny 20.00 traktowane jest jako rezygnacja z rezerwacji.
2. Opłata przyjmowana jest zawsze na początku pobytu za cały zamówiony okres wynajmu.
3. Podstawą do zamieszkania gościa w agroturystyce jest okazanie gospodarzowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu spisania jego danych osobowych i akceptacja regulaminu. Informacja o RODO na dole strony.
4. Każdorazowo gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa wyłącza telewizor, gasi światło, zakręca krany, zamyka okna oraz główne drzwi na klucz.
5. W agroturystyce obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
6. Na terenie agroturystyki mogą przebywać wyłącznie osoby, które posiadają opłacony pobyt. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, podnajmować go ani użyczać, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Istnieje możliwość ( za dodatkową opłatą ) zaproszenia gości, ( max do godziny 22.00 ) jednakże tylko i wyłącznie za wcześniejszą wiedzą i zgodą gospodarzy.
7. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, opłata za daną dobę nie jest zwracana.
8. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie agroturystyki pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
9. Ze względów higienicznych nie akceptujemy obecności zwierząt.
10. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów itp. Na zewnątrz w miejscu wyznaczonym (kącik ze stołem przed wejściem głównym - popielnica na stole)
11. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
12. Zabrania się wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian, "ulepszeń", przemeblowań: zmian ustawień stołów, mebli, urządzeń agd, rtv, przybijania gwożdzi, pinesek, przyszywania itp.
13. Na terenie agroturystyki nie mogą przebywać osoby w stanie upojenia alkoholowego i środków odurzających
14. Korzystanie z mediów: prąd, woda itp. wyłącznie dla celów bytowych. Zabrania się ładowania maszyn i urządzeń budowlanych, akumulatorowych itp . Nie dotyczy to ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych.
15. Zabrania się używania innych urządzeń, niż te które znajdują się na wyposażeniu agroturystyki jak np. grzejniki, wentylatory, żelazka itp. lub używania tych z wyposażenia w innym celu niż są do tego przeznaczone.
16. Należy dbać o ład i porządek wewnątrz i zewnątrz budynku.
17.Za zagubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 50zł, a od budynku 150zł.
18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu w trakcie trwania wynajmu, gospodarz agroturystyki może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka może być zobowiązana do niezwłocznego opuszczenia agroturystyki bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za zarezerwowany pobyt.
19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zagubienia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zawiadamia on gospodarzy agroturystyki o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 


 
 
 
Niemodlin, Gościejowice 24, tel. 606 491 128, e-mail: info@goscinnazagroda.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH